Zapytaj o wolne terminy
*Imię i nazwisko
*E-mail
Telefon
*Zapytanie
Wyślij
Regulamin


 

 

 Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem  przed dokonaniem rezerwacji.

 

1.  Opłata za wynajem pobierana jest z góry pierwszego dnia pobytu.

2.  W przypadku skrócenia pobytu, pobrana opłata jest bezzwrotna.

3.  Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 14.00 (domek BIAŁY od 15), kończymy o godz. 10.00.

4.  Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności właściciela.

5.  Do stałej opłaty za wynajem domku doliczany jest również koszt zużytej energii elektrycznej według wskazań licznika.

6. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia elementów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób. (Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domków prosimy zgłaszać w miarę możliwości na bieżąco).

7.  Zabrania się palenia tytoniu w domkach. Prosimy o korzystanie z popielniczek na zewnątrz obiektu.

8. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciw- pożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (kominek, koza), nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych (poza grzejnikami będącymi na wyposażeniu, UWAGA -  nie kłaść na grzejnikach żadnych przedmiotów oraz ubrań) jak również innych, mogących powodować zagrożenie pożarowe.

9. Właściciel domków nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze.

10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

11. Goście zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania. Zameldowanie odbywa się na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, wiza, legitymacja szkolna lub studencka).

12. Właściciel lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć gości przed zakończeniem terminu pobytu w przypadku naruszenia przez gości zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także gdy goście naruszają porządek i spokój. Możliwe jest to po dwukrotnym ostrzeżeniu gości o konsekwencji niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za najem.

13. Domek letniskowy może być zamieszkały przez tylu gości dla ilu jest przeznaczony (wliczając w to również dzieci). Większa liczba osób może przebywać w domku wyłącznie za zgodą Wynajmującego, po dokonaniu dodatkowej opłaty.

14. Właściciel oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci, jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.

15.  Prosimy o segregację śmieci. Na posesji znajdują się pojemniki na szkło, butelki PET, a także puszki aluminiowe.

16. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja gwarancyjna w wysokości 300zł. Kaucja podlega zwrotowi w dniu wyjazdu. Stanowi ona zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych szkód w domku letniskowym i jego wyposażeniu, powstałych w trakcie wynajmu. Jeżeli kaucja gwarancyjna nie rekompensuje powstałej szkody, Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, najpóźniej w dniu zwrotu domku

W momencie wynajmu domku każdy gość akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

 REGULAMIN POBYTU Z PSEM

1.  Właściciel psa zobowiązany jest posiadać przy sobie książeczkę zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie.

2.  Pies na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela i nosić kaganiec.

3.  Pies nie może zakłócać wypoczynku innych wczasowiczów.

4.  Prosimy o niewyprowadzanie psów na terenie obiektu (można wyjść do pobliskich lasów).

5.  W przypadku zanieczyszczenia przez psa terenu domków właściciel zobowiązany jest natychmiast usunąć zanieczyszczenie.

6.  Właściciel pokrywa koszty wszelkich szkód spowodowanych przez swojego psa.

7. Pobieramy opłatę za pobyt z psem.